Informace o znalecké činnosti, ve kterých se snadno vyznáte

znalecký ústav Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

+420 775 867 036
+420 387 842 145 (fax)

Okružní 517/10 Ústav znalectví a oceňování
37001 České Budějovice
Jihočeský kraj

Zobrazit na mapě

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Ekonomika

  • Specializace: Finanční majetek a oceňování podniků, přezkoumávání a posuzování přeměn obchodních společností (fúze, převod jmění na společníka, rozdělení, změna právní formy), posuzování a přezkoumávání vztahů, smluv, cen a dalších skutečností podle obchodního zákoníku, účetní evidence, oceňování nehmotného majetku, nepeněžních vkladů, investice, mzdy, oceňování nemovitostí a movitostí.

Obor: Strojírenství

  • Specializace: Konstrukce strojů, technologických zařízení, dopravní a manipulační techniky, výrobní a materiálové inženýrství (systémy a procesy, výrobní stroje a zařízení), posuzování technického stavu (kvalita, spolehlivost a bezpečnost) výrobních strojů a zařízení včetně posuzování příčin havárií strojů a zařízení.

Obor: Stavebnictví

  • Specializace: - stavby obytné, průmyslové a zemědělské, - posuzování a supervize zakázek s požadavky na vytvoření dokumentace v BIM (Building Information Modelling - Informační modelování staveb).

Ověřeno z portálu MSP: 23.8.2019