Informace o znalecké činnosti, ve kterých se snadno vyznáte

znalecký ústav Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav

+420 267 081 111
+420 267 311 188 (fax)

Šrobárova 49/48
10000 Praha 10
Hlavní město Praha

Zobrazit na mapě

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Hutnictví

 • Specializace: Posuzování zdravotní nezávadnosti slitin.

Obor: Chemie

 • Specializace: Posuzování zdravotní nezávadnosti barev a barvení, umělých hmot, pracích prostředků, umělých vláken.

Obor: Papír

 • Specializace: Posuzování zdravotní nezávadnosti výroby papíru, zpracování papíru.

Obor: Ropa - zpracování

 • Specializace: Posuzování zdravotní nezávadnosti minerálních tuků.

Obor: Stavebnictví

 • Specializace: Posuzování zdravotní nezávadnosti rodinných domků, podlah, cihel, cementu, stavebního materiálu, staveb obytných.

Obor: Strojírenství

 • Specializace: Posuzování zdravotní nezávadnosti chladírenského zařízení.

Obor: Zemědělství

 • Specializace: Posuzování zdravotní nezávadnosti drůbeže.

Obor: Zdravotnictví - ochrana veřejného zdraví

 • Specializace: Neionizující záření.

Obor: Kůže a kožešiny (zpracování)

 • Specializace: Posuzování zdravotní nezávadnosti obuvi dětské.

Obor: Čistota ovzduší

 • Specializace: Čistota ovzduší vnitřního - vliv ovzduší na lidské zdraví.

Obor: Dřevo - zpracování

 • Specializace: Posuzování zdravotní nezávadnosti nábytku.

Obor: Keramika

 • Specializace: Posuzování zdravotní nezávadnosti porcelánu určeného pro styk s potravinami.

Obor: Obaly

 • Specializace: Posuzování zdravotní nezávadnosti obalů určených pro styk s potravinami.

Obor: Potravinářství

 • Specializace: Posuzování zdravotní nezávadnosti nealkoholických nápojů, zpracování ovoce, pekařské výrobky, zpracování zeleniny, cukrářské výroby, pálených lihovin, zpracování masa, konzervování potravin, drůbeže. Pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků v pivovarnictví. Posuzování zdravotní nezávadnosti potravinářských surovin a potravinářských výrobků včtně doplňků stravy.

Obor: Sklo

 • Specializace: Posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků ze skla určených pro styk s potravinami.

Obor: Technické obory (různé)

 • Specializace: Posuzování zdravotní nezávadnosti smaltování. Pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků v gumárenství.

Obor: Textilie

 • Specializace: Posuzování zdravotní nezávadnosti textilií určených pro výrobky pro děti do tří let.

Obor: Zdravotnictví

 • Specializace: Hygiena práce a vybrané nemoci z povolání (ne pro pracovní úrazy), epidemiologie, bakteriologie, virologie, dezinfekce, dezinsekce, deratizace, hygiena, výživa lidu. Pro posuzování zdravotní nezávadnosti hraček. Pro posuzování zdravotní nezávadnosti kosmetických přípravků a pro zkoumání zdravotní nezávadnosti potravin. Hodnocení vlivu pracovních podmínek na zdraví (chemické, fyzikální, biologické, psychosociální faktory pracovního prostředí). Hodnocení expozice faktorům pracovního prostředí (chemické, fyzikální, biologické, psychosociální faktory pracovního prostředí).

Ověřeno z portálu MSP: 14.10.2019