Informace o znalecké činnosti, ve kterých se snadno vyznáte

znalecký ústav České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

+420 224 354 392

Thákurova 7
16629 Praha 6 - Dejvice
Hlavní město Praha

Zobrazit na mapě

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Geodézie a kartografie

  • Specializace: S rozsahem znaleckého oprávnění pro: - inženýrskou geodézii a geodetické informace pro katastr nemovitostí.

Obor: Projektování

  • Specializace: S rozsahem znaleckého oprávnění pro: - architektonické návrhy a projekty, návrhy a projektování veřejného prostoru, památkovou péči - návrhy a projekty nemovitých kulturních a národních kulturních památek, architektonické projekty v památkově chráněných územích, předprojektovou přípravu - stavebně-technické a stavebně-historické průzkumy, návrhy a projekty krajiny a sídel.

Obor: Stavebnictví

  • Specializace: S rozsahem znaleckého oprávnění pro: - technologie, vlastnosti stavebních hmot, statiku a dynamiku, vady a poruchy, rekonstrukce staveb, dopravní inženýrství, ocelové a dřevěné konstrukce; - architekturu a stavitelství, architekturu veřejného prostoru, památkovou péči - obnovu nemovitých kulturních a národních kulturních památek, architektonickou realizaci v památkově chráněných územích, architekturu krajiny a sídel; - řízení stavebních projektů.

Obor: Ekonomika

  • Specializace: S rozsahem znaleckého oprávnění pro: - oceňování nemovitostí; - rozpočtování a ceny ve stavebnictví.

Ověřeno z portálu MSP: 17.8.2019