Informace o znalecké činnosti, ve kterých se snadno vyznáte

znalecký ústav České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

+420 224 358 402
+420 312 608 204 (fax)

Nám. Sítná 3105
27201 Kladno
Středočeský kraj

Zobrazit na mapě

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Technické obory (různé)

  • Specializace: - biomedicínské inženýrství, zdravotnické přístroje a systémy

Obor: Metrologie

  • Specializace: - měřidla a měřící technika ve zdravotnictví, zabezpečení jednotnosti a správnosti měření ve zdravotnictví

Obor: Ekonomika

  • Specializace: - ekonomika zdravotnictví, oceňování zdravotnických prostředků a hodnocení efektivity jejich provozu

Obor: Zdravotnictví

  • Specializace: - lékařská fyzika a biofyzika, pro stanovení účinnosti zdravotnické techniky pro diagnózu i terapii a hodnocení souladu jejích technických parametrů s účelem využití v zdravotnickém zařízení, efektivita systémů zdravotní péče, metody hodnocení kvality zdravotní péče

Ověřeno z portálu MSP: 20.7.2019