Informace o znalecké činnosti, ve kterých se snadno vyznáte

znalecký ústav Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

+420 271 015 233

Zámek čp. 1
25243 Průhonice
Středočeský kraj

Zobrazit na mapě

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Čistota ovzduší

  • Specializace: Změny vegetačního krytu a druhového složení: škody na rostlinách a vegetačním krytu; určení druhů nižších (řas, hub, lišejníků, mechorostů) i vyšších rostlin a jejich částí; ochranný režim v chráněných územích; hodnocení a prognóza vývoje přírody a krajiny; vliv investičních záměrů v zemědělství, vodním hospodářství a urbanismu na životní prostředí, odbahnění nádrží; vyhodnocení antropogenních tlaků na krajinu; bioindikace znečištění vody, půdy a ovzduší; alergologický vliv vegetačního krytu; škody způsobené rostlinami (houbové choroby apod.); dendrochronologické stanovení stáří dřevěných předmětů; chemické a fyzikální vlastnosti půdy, stanovení půdních typů, kontaminace půdy; rekultivace, meliorace, změny způsobu obhospodařování, asanace nevhodných zásahů do krajiny, revitalizace ekosystémů; hodnocení rostlinné a vegetační složky přírodního potenciálu území.

Obor: Ekonomika

  • Specializace: Změny vegetačního krytu a druhového složení: škody na rostlinách a vegetačním krytu; určení druhů nižších (řas, hub, lišejníků, mechorostů) i vyšších rostlin a jejich částí; ochranný režim v chráněných územích; hodnocení a prognóza vývoje přírody a krajiny; vliv investičních záměrů v zemědělství, vodním hospodářství a urbanismu na životní prostředí, odbahnění nádrží; vyhodnocení antropogenních tlaků na krajinu; bioindikace znečištění vody, půdy a ovzduší; alergologický vliv vegetačního krytu; škody způsobené rostlinami (houbové choroby apod.); dendrochronologické stanovení stáří dřevěných předmětů; chemické a fyzikální vlastnosti půdy, stanovení půdních typů, kontaminace půdy; rekultivace, meliorace, změny způsobu obhospodařování, asanace nevhodných zásahů do krajiny, revitalizace ekosystémů; hodnocení rostlinné a vegetační složky přírodního potenciálu území.

Obor: Lesní hospodářství

  • Specializace: Změny vegetačního krytu a druhového složení: škody na rostlinách a vegetačním krytu; určení druhů nižších (řas, hub, lišejníků, mechorostů) i vyšších rostlin a jejich částí; ochranný režim v chráněných územích; hodnocení a prognóza vývoje přírody a krajiny; vliv investičních záměrů v zemědělství, vodním hospodářství a urbanismu na životní prostředí, odbahnění nádrží; vyhodnocení antropogenních tlaků na krajinu; bioindikace znečištění vody, půdy a ovzduší; alergologický vliv vegetačního krytu; škody způsobené rostlinami (houbové choroby apod.); dendrochronologické stanovení stáří dřevěných předmětů; chemické a fyzikální vlastnosti půdy, stanovení půdních typů, kontaminace půdy; rekultivace, meliorace, změny způsobu obhospodařování, asanace nevhodných zásahů do krajiny, revitalizace ekosystémů; hodnocení rostlinné a vegetační složky přírodního potenciálu území.

Obor: Vodní hospodářství

  • Specializace: Změny vegetačního krytu a druhového složení: škody na rostlinách a vegetačním krytu; určení druhů nižších (řas, hub, lišejníků, mechorostů) i vyšších rostlin a jejich částí; ochranný režim v chráněných územích; hodnocení a prognóza vývoje přírody a krajiny; vliv investičních záměrů v zemědělství, vodním hospodářství a urbanismu na životní prostředí, odbahnění nádrží; vyhodnocení antropogenních tlaků na krajinu; bioindikace znečištění vody, půdy a ovzduší; alergologický vliv vegetačního krytu; škody způsobené rostlinami (houbové choroby apod.); dendrochronologické stanovení stáří dřevěných předmětů; chemické a fyzikální vlastnosti půdy, stanovení půdních typů, kontaminace půdy; rekultivace, meliorace, změny způsobu obhospodařování, asanace nevhodných zásahů do krajiny, revitalizace ekosystémů; hodnocení rostlinné a vegetační složky přírodního potenciálu území.

Obor: Zdravotnictví

  • Specializace: Změny vegetačního krytu a druhového složení: škody na rostlinách a vegetačním krytu; určení druhů nižších (řas, hub, lišejníků, mechorostů) i vyšších rostlin a jejich částí; ochranný režim v chráněných územích; hodnocení a prognóza vývoje přírody a krajiny; vliv investičních záměrů v zemědělství, vodním hospodářství a urbanismu na životní prostředí, odbahnění nádrží; vyhodnocení antropogenních tlaků na krajinu; bioindikace znečištění vody, půdy a ovzduší; alergologický vliv vegetačního krytu; škody způsobené rostlinami (houbové choroby apod.); dendrochronologické stanovení stáří dřevěných předmětů; chemické a fyzikální vlastnosti půdy, stanovení půdních typů, kontaminace půdy; rekultivace, meliorace, změny způsobu obhospodařování, asanace nevhodných zásahů do krajiny, revitalizace ekosystémů; hodnocení rostlinné a vegetační složky přírodního potenciálu území.

Obor: Zemědělství

  • Specializace: Změny vegetačního krytu a druhového složení: škody na rostlinách a vegetačním krytu; určení druhů nižších (řas, hub, lišejníků, mechorostů) i vyšších rostlin a jejich částí; ochranný režim v chráněných územích; hodnocení a prognóza vývoje přírody a krajiny; vliv investičních záměrů v zemědělství, vodním hospodářství a urbanismu na životní prostředí, odbahnění nádrží; vyhodnocení antropogenních tlaků na krajinu; bioindikace znečištění vody, půdy a ovzduší; alergologický vliv vegetačního krytu; škody způsobené rostlinami (houbové choroby apod.); dendrochronologické stanovení stáří dřevěných předmětů; chemické a fyzikální vlastnosti půdy, stanovení půdních typů, kontaminace půdy; rekultivace, meliorace, změny způsobu obhospodařování, asanace nevhodných zásahů do krajiny, revitalizace ekosystémů; hodnocení rostlinné a vegetační složky přírodního potenciálu území.

Obor: Ochrana přírody

  • Specializace: Změny vegetačního krytu a druhového složení: škody na rostlinách a vegetačním krytu; určení druhů nižších (řas, hub, lišejníků, mechorostů) i vyšších rostlin a jejich částí; ochranný režim v chráněných územích; hodnocení a prognóza vývoje přírody a krajiny; vliv investičních záměrů v zemědělství, vodním hospodářství a urbanismu na životní prostředí, odbahnění nádrží; vyhodnocení antropogenních tlaků na krajinu; bioindikace znečištění vody, půdy a ovzduší; alergologický vliv vegetačního krytu; škody způsobené rostlinami (houbové choroby apod.); dendrochronologické stanovení stáří dřevěných předmětů; chemické a fyzikální vlastnosti půdy, stanovení půdních typů, kontaminace půdy; rekultivace, meliorace, změny způsobu obhospodařování, asanace nevhodných zásahů do krajiny, revitalizace ekosystémů; hodnocení rostlinné a vegetační složky přírodního potenciálu území.

Ověřeno z portálu MSP: 20.9.2019