Informace o znalecké činnosti, ve kterých se snadno vyznáte

znalecký ústav Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

+420 283 069 242
+420 283 069 241 (fax)

Kaplanova 1931/1
14800 Praha 11 - Chodov
Hlavní město Praha

Zobrazit na mapě

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Ekonomika

  • Specializace: Hodnocení ekologických systémů krajiny, krajinného rázu, krajinných prvků, dřevin rostoucích mimo les, planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a jejich společenstev, nerostů, paleontologických nálezů, geologických a geomorfologických útvarů a chráněných částí přírody, včetně vyčíslení jejich hodnoty. Hodnocení zásahů, výrobků a zařízení ovlivňujících druhovou, ekosystémovou a krajinnou biodiverzitu.

Obor: Ochrana přírody

  • Specializace: Hodnocení ekologických systémů krajiny, krajinného rázu, krajinných prvků, dřevin rostoucích mimo les, planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a jejich společenstev, nerostů, paleontologických nálezů, geologických a geomorfologických útvarů a chráněných částí přírody, včetně vyčíslení jejich hodnoty. Hodnocení zásahů, výrobků a zařízení ovlivňujících druhovou, ekosystémovou a krajinnou biodiverzitu.

Ověřeno z portálu MSP: 15.10.2019