Informace o znalecké činnosti, ve kterých se snadno vyznáte

znalecký ústav Activities a.s.

Activities a.s.

+420 236 163 600

Platnéřská 191/6
11000 Praha 1
Hlavní město Praha

Zobrazit na mapě

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Ekonomika

  • Specializace: • ceny a odhady: - oceňování podniků, - oceňování nehmotného majetku, - oceňování jmění obchodních společností při fúzi, rozdělení nebo změně právní formy, - oceňování nemovitostí, - oceňování věcí movitých, - oceňování zahraniční elektrotechniky, - stanovení převodních cen mezi ekonomicky či personálně spojenými osobami a přezkoumání těchto cen včetně prověření dokumentace k převodním cenám, - stanovení ekonomické újmy plynoucí ze vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou; • účetní evidence.

Obor: Stavebnictví

  • Specializace: - stavby obytné, stavby průmyslové.

Ověřeno z portálu MSP: 20.9.2019