Informace o znalecké činnosti, ve kterých se snadno vyznáte

znalecký ústav Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

2 147 483 647
+420 415 253 831 (fax)

Ulica 1. mája 32
01001 Žilina
region_SK

Zobrazit na mapě

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Doprava

  • Specializace: S rozsahem znaleckého oprávnění - doprava silniční a městská - posuzování příčin dopravních nehod; doprava železniční - technologie dopravy, posuzování příčin dopravních nehod.

Obor: Ekonomika

  • Specializace: S rozsahem znaleckého oprávnění - ceny a odhady nemovitostí a motorových vozidel, oceňování strojů, zařízení a technologických celků, oceňování movitého majetku, oceňování podniků, oceňování strojů a zařízení, oceňování cenných papírů, oceňování nehmotných práv; metodika účetnictví, kalkulace, rozpočtování, ceny a odhady kancelářských zařízení, derivátů kapitálového trhu, nehmotného majetku, pohledávek a závazků, obchodních podílů v obchodních společnostech, oceňování a zpracování znaleckých posudků a zpráv ve věcech obchodních společností a družstev upravených obchodním zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, oceňování a zpracování znaleckých posudků a zpráv ve věcech obchodních společností a družstev upravených zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev z ekonomického hlediska, přezkoumávání transferových cen.

Obor: Stavebnictví

  • Specializace: S rozsahem znaleckého oprávnění - stavby dopravní, obytné, průmyslové, vodní, zemědělské, stavební odvětví různá, stavby občanské, stavby dopravní, stavby inženýrské, stavební materiál.

Obor: Strojírenství

  • Specializace: S rozsahem znaleckého oprávnění - strojírenství všeobecné, posuzování technického stavu motorových vozidel, defektoskopii materiálů a autoopravárenství, posuzování technického stavu technologických zařízení, strojů a mechanismů; strojírenství těžké: stroje a zařízení pro stavebnictví, dopravní a manipulační technika, energetika, tepelné a jaderné stroje a zařízení, vodní stroje a zařízení.

Obor: Elektronika

  • Specializace: S rozsahem znaleckého oprávnění - elektronika a sdělovací technika, telekomunikační technika, měření a přístrojová technika, radioelektronika, informační a výpočetní technika.

Obor: Elektrotechnika

  • Specializace: S rozsahem znaleckého oprávnění - elektrotechnika a informatika, silnoproudá elektrotechnika, telekomunikační technika, technická kybernetika, ekonomie a řízení elektrotechniky a energetiky, elektroenergetika.

Obor: Energetika

  • Specializace: S rozsahem znaleckého oprávnění - měření a přístrojová technika, řízení energetiky, elektroenergetika.

Obor: Spoje

  • Specializace: S rozsahem znaleckého oprávnění - elektrotechnika a informatika, elektronika a sdělovací technika, telekomunikační technika, měření a přístrojová technika v spojích, letecké informační a řídicí systémy.

Obor: Technické obory (různé)

  • Specializace: S rozsahem znaleckého oprávnění - diagnostika a poruchy technologie pozemních staveb.

Obor: Informatika

  • Specializace: S rozsahem znaleckého oprávnění - automatické řízení, inženýrská informatika, mechatronika, informační technologie.

Ověřeno z portálu MSP: 23.8.2019