Informace o znalecké činnosti, ve kterých se snadno vyznáte

znalecký ústav APOGEO Esteem, a.s.

APOGEO Esteem, a.s.

+420 267 997 700
+420 296 566 445 (fax)

Rohanské nábřeží 671/15
18600 Praha 8 - Karlín
Hlavní město Praha

Zobrazit na mapě

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Ekonomika

  • Specializace: - oceňování movitých věcí (včetně strojů, přístrojů, zařízení, motorových vozidel, výpočetní techniky), - oceňování nemovitostí (včetně budov, bytů a nebytových prostor, pozemků, stanovení výše nájemného) a práv k nemovitostem (zástav, břemen), - oceňování podniků (včetně práv podniků, práv k podnikům, veškerých položek aktiv a pasiv podniků, prodeje a nájmu podniků), - oceňování obchodního jmění při přeměnách (fúze, převod jmění na společníka, rozdělení, změna právní formy) včetně přezkoumání a posuzování přeměn obchodních společností z ekonomického hlediska, vyhotovení znaleckých zpráv o fúzi, výpočtu výměnných poměrů, - účetní evidence a daně.

Ověřeno z portálu MSP: 20.9.2019