Informace o znalecké činnosti, ve kterých se snadno vyznáte

znalecký ústav Bohemian Appraisal, a.s.

Bohemian Appraisal, a.s.

+420 387 313 442
+420 387 313 442 (fax)

Zátkovo nábřeží 448/7
37021 České Budějovice 1
Jihočeský kraj

Zobrazit na mapě

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Ekonomika

  • Specializace: - oceňování věcí movitých (strojů, přístrojů, zařízení, technologických celků, motorových vozidel, výpočetní techniky, aj.), - oceňování nemovitostí (budov, bytů a nebytových prostor, pozemků, aj.) a práv k nemovitostem (zástav, břemen, aj.), - oceňování nehmotného majetku (know-how, licencí, ochranných známek, patentů, software, aj.), - oceňování finančního majetku (cenných papírů, obchodních a vypořádacích podílů, obchodního majetku a jmění, pohledávek, aj.), - oceňování podniků (částí podniků, práv k podnikům, aktiv a pasiv podniků, prodeje a nájmu podniků), - oceňování nepeněžitých vkladů dle obchodního zákoníku, - přezkoumávání a posuzování přeměn obchodních společností (fúze, převod jmění na společníka, rozdělení, změna právní formy) z ekonomického hlediska, - posuzování a přezkoumávání vztahů, smluv, cen a dalších skutečností podle obchodního zákoníku z ekonomického hlediska.

Ověřeno z portálu MSP: 23.8.2019