Informace o znalecké činnosti, ve kterých se snadno vyznáte

znalecký ústav EQUITA Consulting s.r.o.

EQUITA Consulting s.r.o.

+420 224 815 521

Truhlářská 1108/3
11000 Praha 1 - Nové Město
Hlavní město Praha

Zobrazit na mapě

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Stavebnictví

  • Specializace: - vady a poruchy staveb.

Obor: Ekonomika

  • Specializace: - oceňování nehmotného majetku, majetkových a průmyslových práv, know-how - oceňování podniků, obchodních podílů, obchodního jmění společností - oceňování finančního majetku včetně cenných papírů a jejich derivátů - oceňování nemovitostí a staveb - oceňování movitého majetku - oceňování pohledávek a závazků - posuzování a  přezkoumávání vztahů, smluv, cen, péče řádného hospodáře a dalších skutečností podle obchodního zákoníku - ekonomické a finanční analýzy, rozpočtování, kalkulace - posuzování a přezkoumávání transferových cen - účetní evidence.

Ověřeno z portálu MSP: 18.8.2019