Informace o znalecké činnosti, ve kterých se snadno vyznáte

znalecký ústav BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav

BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav

+420 221 711 321
+420 221 711 310 (fax)

Křižíkova 53/52
18600 Praha 8 - Karlín
Hlavní město Praha

Zobrazit na mapě

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Ekonomika

  • Specializace: Pro znalecké posudky vyžadované státními orgány a orgány samosprávy o finančním ocenění společností na bázi analýzy a ocenění výrobního a nevýrobního majetku (průmysl, stavebnictví, energetika, těžba nerostných surovin, doprava, spoje, obchod, služby, cestovní ruch, finančnictví, zemědělství, kultura, zdravotnictví, státní správa, rozpočtové organizace); ocenění cenných papírů a jejich derivátů, burzovních komodit a jejich derivátů; ocenění závazků a pohledávek; ocenění nehmotného majetku, nehmotných práv (patenty, licence, know-how, značek, obchodních jmen, názvů výrobků, loga); ocenění nemovitého majetku (pozemky, stavby a budovy, ložiska nerostných surovin); ocenění strojů a technologických zařízení (jednotlivé stroje, linky, technologické komplexy, v oblastech průmyslu, zemědělství, energetiky, stavebnictví, dopravy a spojů, obchodu a služeb, kultury, zdravotnictví, státní správy), výpočetní technika, hardware, software, kybernetika; ocenění nepeněžitých vkladů při s loučení, splynutí, rozdělení nebo přeměně společností; prozkoumání projektů sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměny společností; prozkoumání investičních záměrů, zpracování analýz nejvýnosnějšího využití investovaného majetku.

Ověřeno z portálu MSP: 15.10.2019