Informace o znalecké činnosti, ve kterých se snadno vyznáte

znalecký ústav Nemovitost s.r.o.

Nemovitost s.r.o.

+420 518 346 645
+420 518 352 983 (fax)

Štefánikova 113/7
69501 Hodonín
Jihomoravský kraj

Zobrazit na mapě

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Ekonomika

  • Specializace: Oceňování hmotného a nehmotného majetku, podniku jako celku, cenných papírů a derivátů kapitálového trhu, majetkových práv, pohledávek a závazků, podílů v obchodních společnostech, vypořádacích podílů včetně posuzování zastavených obchodních podílů a přiměřenosti ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce, převzetí nebo odkoupení cenných papírů na základě veřejného návrhu smlouvy

Obor: Projektování

  • Specializace: Projektování ve stavebnictví.

Obor: Stavebnictví

  • Specializace: Stavby obytné, občanské, průmyslové a zemědělské včetně posuzování vad a poruch staveb

Ověřeno z portálu MSP: 21.8.2019