Informace o znalecké činnosti, ve kterých se snadno vyznáte

znalecký ústav 1. Znalecká a.s.

1. Znalecká a.s.

+420 485 107 807

Mozartova 679/21
46001 Liberec I - Staré Město
Liberecký kraj

Zobrazit na mapě

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Ekonomika

  • Specializace: - oceňování nemovitostí a staveb, - oceňování podniků a jejich částí, včetně přezkoumání smluv o převodu nebo nájmu podniku nebo jeho části, - posuzování proveditelnosti a rentability investičních projektů, ekonomické efektivnosti občanských a průmyslových staveb a podnikatelských záměrů, - oceňování movitého majetku, včetně technologických zařízení, strojů, dopravních prostředků, spotřebního zboží, - oceňování nehmotného majetku, majetkových práv a výrobně technických a obchodních poznatků, - oceňování finančního majetku včetně cenných papírů, jejich derivátů a obchodních podílů, - oceňování pohledávek, - oceňování obchodního jmění při přeměnách společností, - přezkoumávání smluv o přeměnách obchodních společností včetně zpracovávání zpráv z ekonomického hlediska, - přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami a vztahů mezi minoritními a majoritními akcionáři z ekonomického hlediska, - přezkoumávání ovládacích smluv a smluv o převodu zisku z ekonomického hlediska, - stanovování a posuzování přiměřené ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na odkoupení, - zjišťování hodnot vypořádacích podílů, - účetní evidence.

Ověřeno z portálu MSP: 15.10.2019