Informace o znalecké činnosti, ve kterých se snadno vyznáte

znalecký ústav APELEN Valuation a.s.

APELEN Valuation a.s.

+420 603 260 770

Nad Okrouhlíkem 2372/14
18000 Praha 8, Libeň
Hlavní město Praha

Zobrazit na mapě

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Ekonomika

  • Specializace: - oceňování podniků a jejich částí, - oceňování věcí movitých, - oceňování nemovitostí, - oceňování nehmotného majetku, - oceňování finančního majetku, - oceňování jmění a čistého obchodního majetku, zejména pro účely přeměn společností jejich fúzí, rozdělením, převodem jmění na společníka či při změně právní formy, - vypracovávání znaleckých zpráv o přeměnách společností, posouzení výše vypořádacích podílů, - stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu, - oceňování pohledávek a závazků, - posouzení výše protiplnění při procesech přechodu všech účastnických cenných papírů na jediného společníka a  nabídkách převzetí, - oceňování hodnoty majetku nabývaného od zakladatele, akcionáře nebo jiné osoby stanovené zákonem, - přezkoumávání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, - vyčíslování náhrady škody, - vypracovávání znaleckých posudků dle právních předpisů o  insolvenci.

Ověřeno z portálu MSP: 15.10.2019