Informace o znalecké činnosti, ve kterých se snadno vyznáte

znalecký ústav Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

+420 224 962 020
+420 224 962 601 (fax)

U Nemocnice 499/2
12808 Praha 2
Hlavní město Praha

Zobrazit na mapě

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Zdravotnictví

  • Specializace: - anesteziologie a resuscitace, - dermatovenerologie a dětská dermatovenerologie, korektivní dermatologie, - endokrinologie a diabetologie, obezitologie, - foniatrie a audiologie, - rehabilitační a fyzikální medicína - gastroenterologie a dětská gastroenterologie, - geriatrie, - gynekologie a porodnictví a dětská gynekologie, - hygiena a epidemiologie, - pracovní lékařství - chirurgie, hrudní chirurgie, ortopedie a úrazová chirurgie, - vnitřní lékařství, - hematologie a transfúzní služba, hematoonkologie a  transplantace kostní dřeně, - kardiologie a angiologie, - kardiochirurgie a cévní chirurgie, - klinická biochemie, - klinická farmakologie, - klinická a radiační onkologie, - lékařská genetika, - lékařská imunologie a alergologie, dětská imunologie, - lékařská mikrobiologie, bakteriologie, parazitologie a  virologie, - nefrologie, - neonatologie, - neurologie a dětská neurologie, - nukleární medicína, - oftalmologie, - patologická anatomie, - dětské lékařství, dorostové lékařství, dětská nefrologie, dětská revmatologie, dětská gastroenterologie a  hepatologie, - posudkové lékařství, - psychiatrie, klinická psychologie, návykové nemoci, gerontopsychiatrie, - radiologie a zobrazovací metody, intervenční radiologie, neuroradiologie, radioterapie - sexuologie, - soudní lékařství, lékařská a forenzní toxikologie, - stomatologie, dětská stomatologie, čelistní ortopedie, stomatologická chirurgie, parodontologie a stomatologická protetika, maxilofaciální chirurgie, ortodoncie, - tělovýchovné lékařství, - tuberkulóza a respirační nemoci, - urologie, andrologie a dětská urologie, - všeobecné lékařství, - určování otcovství na základě krevní zkoušky i DNA, - farmaceutická analytika, biochemická a toxikologická analytika, - farmaceutická technologie, příprava organopreparátů, mikrobiologických a imunologických přípravků, radiofarmak, - klinická farmacie, biologické a mikrobiologické kontrolní metody, - lékárenství, galenická farmacie, - reprodukční medicína, - hyperbarická medicína a oxygenoterapie, - paliativní medicína a léčba bolesti.

Ověřeno z portálu MSP: 14.10.2019