Informace o znalecké činnosti, ve kterých se snadno vyznáte

znalecký ústav Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

+420 271 019 258

Ruská 85
10005 Praha 10
Hlavní město Praha

Zobrazit na mapě

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Zdravotnictví

  • Specializace: anesteziologie a resuscitace, audiologie a foniatrie, cévní chirurgie, dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětská gynekologie, dětská chirurgie, dětská kardiologie, dětská neurologie, dětská otorinolaryngologie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská urologie, diabetologie, dorostové lékařství, endokrinologie, epidemiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, gastroenterologie, geriatrie, gerontopsychiatrie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfuzní lékařství, hygiena a epidemiologie, hygiena dětí a dorostu, pracovní lékařství, hygiena obecná a komunální, hygiena výživy a  předmětů běžného užívání, chirurgie, vnitřní lékařství, kardiochirurgie, kardiologie, klinická biochemie, klinická farmakologie, klinická onkologie, korektivní dermatologie, návykové nemoci, lékařská mikrobiologie, lékařská genetika, alergologie a klinická imunologie, nefrologie, neonatologie, neurochirurgie, neurologie, nukleární medicína, oftalmologie, ortopedie, otorinolaryngologie, patologická anatomie, dětské lékařství, plastická chirurgie, hrudní chirurgie, posudkové lékařství, infekční lékařství, psychiatrie, radiologie a zobrazovací metody, radiační onkologie, revmatologie, sexuologie, veřejné zdravotnictví, soudní lékařství, maxilofaciální chirurgie, tělovýchovné lékařství, traumatologie, pneumologie a ftizeologie, urologie, urgentní medicína, všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, radiační hygiena, klinická logopedie, klinická psychologie, psychoterapie, zubní lékařství, fyzioterapie, biomedicínské inženýrství, radiologická fyzika.

Ověřeno z portálu MSP: 14.10.2019