Informace o znalecké činnosti, ve kterých se snadno vyznáte

znalec Blanka Vorlíčková

Ing. Blanka Vorlíčková

+420 720 223 211
+420 415 655 637

info@audit-znalectví.cz
Datová schránka: uvjfj7s

E.Filly 1942
44001 Louny
Ústecký kraj

Zobrazit na mapě

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Ekonomika

  • Odvětví: Ceny a odhady
    • Specializace: oceňování podniků a jejich části,oceňování jmění společností a družstev při přeměnách,posuzování výše kupní ceny akcií,přiměřeného vypořádání nebo vypořádání podílu při přeměnách,oceňování obchodních a vypořádacích podílů,oceňování cenných papírů a majetkových účastí ve společnosti a družstvu,oceňování pohledávek a závazků
  • Odvětví: Účetní evidence
    • Specializace: stanovení účetní hodnoty společnosti a vkladů do společnosti,účetnictví,inventarizace a ekonomické rozbory
  • Odvětví: Ekonomická odvětví různá
    • Specializace: daně a odvody,přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami,smlouvy ovládací a o převodu zisku a dalších úkonů dle obchodního zákoníku, přezkoumání projektu přeměny obchodní společnosti a družstva
  • Odvětví: Řízení, plánování a organizace ekonomiky

Ověřeno z portálu MSP: 14.10.2019