Informace o znalecké činnosti, ve kterých se snadno vyznáte

znalec Jan Brodec

JUDr. Bc. Jan Brodec, LL. M. Ph.D.

+420 608 020 546

Osiková 1895/18
37008 České Budějovice
Jihočeský kraj

Zobrazit na mapě

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Právní vztahy k cizině

  • Odvětví: Právní vztahy k cizině
    • Specializace: mezinárodní právo soukromé a procesní, evropské mezinárodní právo soukromé a procesní, mezinárodní insolvenční právo, mezinárodní rozhodčí řízení a uznávání a výkon zahraničních rozhodčích nálezů, vztahy z mezinárodní přepravy, mezinárodní právo společností, autorská a pfůmyslová práva, právo mezinárodního obchodu, právo mezinárodní hospodářské soutěže (včetně otázek veřejné podpory)

Ověřeno z portálu MSP: 20.7.2019