Informace o znalecké činnosti, ve kterých se snadno vyznáte

znalec Petr Smrž

Ing. Petr Smrž

+420 777 769 338

Voskovcova 1034/20
15200 Praha 5
Hlavní město Praha

Zobrazit na mapě

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Stavebnictví

  • Odvětví: Stavby vodní
    • Specializace: 1. technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly určenými ke vzdouvání nebo akumulaci vody, bezpečnost, stabilita a provozní spolehlivost vodních děl- přehrady a nádrže, jezy,odkaliště, poldry,rybníky,stavby protipovodňové ochrany 2. hydrotechnické, hydraulické a stabilitní výpočty 3. povodňová ochrana

Ověřeno z portálu MSP: 19.7.2019