Informace o znalecké činnosti, ve kterých se snadno vyznáte

znalec Marek Šváb

Doc. Ing. Marek Šváb, Ph.D.

+420 724 348 451

ms73195@seznam.cz
Datová schránka: 4884ezd

--

Ústecký kraj

Zobrazit na mapě

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Vodní hospodářství

 • Odvětví: Čistota vod
  • Specializace: čištění komunálních odpadních vod, průmyslových odpadních vod, podzemních vod, ochrana vod před znečištěním

Obor: Chemie

 • Odvětví: Chemická odvětví různá
  • Specializace: chemické procesy v energetice, výroba, čištění a úpravy bioplynu a sytézního plynu, úprava napájecích vod

Obor: Ochrana přírody

 • Odvětví: Ochrana přírody
  • Specializace: dekontaminace zemin, sedimentů a kalů, odstraňování odpadů, poškozování složek životního prostředí

Obor: Čistota ovzduší

 • Odvětví: Čistota ovzduší
  • Specializace: snižování emisí, technologická řešení

Obor: Energetika

 • Odvětví: Energetika
  • Specializace: obnovitelné zdroje energie, biopaliva

Ověřeno z portálu MSP: 18.8.2019