Znalci obor zemědělství, Hlavní město Praha

Hledat
Výsledky vyhledávání: 27 záznamů
Arbonet, s.r.o.
kraj: Hlavní město Praha
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
kraj: Hlavní město Praha
Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta
kraj: Hlavní město Praha
Generální ředitelství cel
kraj: Hlavní město Praha
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
kraj: Hlavní město Praha
Státní zdravotní ústav
kraj: Hlavní město Praha
Státní veterinární ústav Praha
kraj: Hlavní město Praha
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i.
kraj: Hlavní město Praha
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
kraj: Hlavní město Praha
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
kraj: Hlavní město Praha
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
kraj: Hlavní město Praha
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
kraj: Hlavní město Praha
ikona znalce Ing. Vladimír Řehák
kraj: Hlavní město Praha
ikona znalce MVDr. Pavel Hradecký
kraj: Hlavní město Praha
ikona znalce Ing. Stanislav Mach
kraj: Hlavní město Praha
ikona znalce Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
kraj: Hlavní město Praha
ikona znalce Ing. Jaroslav Vízner, CSc.
kraj: Hlavní město Praha
ikona znalce Ing. Pavel Beran
kraj: Hlavní město Praha
ikona znalce Ing. Milan Vyhnálek
kraj: Hlavní město Praha
ikona znalce Ing. Jiří Grulich
kraj: Hlavní město Praha

O katalogu znalců

Projekt katalogu znalců vznikl v roce 2012 a již od svého spuštění obsahuje největší množství informací o znalcích na českém internetu.

Jedná se o vyhledávač soudních znalců a znaleckých ústavů. Údaje o znalcích a znaleckých ústavech se pravidelně aktualizují s údaji uvedenými na seznamu znalců a znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti.

Více o katalogu »

Nově na katalogu znalců

Nová publikace s názvem Znalecké právo

V únoru 2015 vyšla u nakladatelství C.H.Beck zcela nová publikace s názvem Znalecké právo

Prezentace ze semináře Odpovědnost znalců

Dne 3. června 2014 proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář na téma Odpovědnost znalců. Prezentace jednotlivých přednášejících a zvukový záznam ze semináře jsou dostupné zde.