Znalci obor zemědělství

Hledat
Výsledky vyhledávání: 232 záznamů
Arbonet, s.r.o.
kraj: Hlavní město Praha
Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Entomologický ústav
kraj: Jihočeský kraj
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
kraj: Středočeský kraj
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
kraj: Hlavní město Praha
Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta
kraj: Hlavní město Praha
Generální ředitelství cel
kraj: Hlavní město Praha
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod
kraj: Jihočeský kraj
Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
kraj: Jihomoravský kraj
Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
kraj: Jihomoravský kraj
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
kraj: Jihomoravský kraj
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
kraj: Hlavní město Praha
Státní veterinární ústav Olomouc
kraj: Olomoucký kraj
Státní zdravotní ústav
kraj: Hlavní město Praha
Státní veterinární ústav Praha
kraj: Hlavní město Praha
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i.
kraj: Hlavní město Praha
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
kraj: Středočeský kraj
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
kraj: Jihomoravský kraj
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
kraj: Hlavní město Praha
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
kraj: Hlavní město Praha
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
kraj: Středočeský kraj

O katalogu znalců

Projekt katalogu znalců vznikl v roce 2012 a již od svého spuštění obsahuje největší množství informací o znalcích na českém internetu.

Jedná se o vyhledávač soudních znalců a znaleckých ústavů. Údaje o znalcích a znaleckých ústavech se pravidelně aktualizují s údaji uvedenými na seznamu znalců a znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti.

Více o katalogu »

Nově na katalogu znalců

Nová publikace s názvem Znalecké právo

V únoru 2015 vyšla u nakladatelství C.H.Beck zcela nová publikace s názvem Znalecké právo

Prezentace ze semináře Odpovědnost znalců

Dne 3. června 2014 proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář na téma Odpovědnost znalců. Prezentace jednotlivých přednášejících a zvukový záznam ze semináře jsou dostupné zde.