Znalci obor vodní hospodářství

Hledat
Výsledky vyhledávání: 115 záznamů
Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav
kraj: Jihočeský kraj
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
kraj: Středočeský kraj
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
kraj: Hlavní město Praha
GEOtest, a.s.
kraj: Jihomoravský kraj
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod
kraj: Jihočeský kraj
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
kraj: Hlavní město Praha
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
kraj: Středočeský kraj
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
kraj: Hlavní město Praha
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.
kraj: Hlavní město Praha
ikona znalce Ing. Mgr. Jaroslav Horský
kraj: Zlínský kraj
ikona znalce RNDr. Jaroslav Vrba
kraj: Hlavní město Praha
ikona znalce Ing. Josef Krásný
kraj: Plzeňský kraj
ikona znalce Ing. Pavel Dočkal, CSc.
kraj: Moravskoslezský kraj
ikona znalce Ing. Pavel Hartman, CSc.
kraj: Jihočeský kraj
ikona znalce prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
kraj: Jihomoravský kraj
ikona znalce Ing. Jiří Klicpera, CSc.
kraj: Pardubický kraj
ikona znalce Ing. Jiří Havel
kraj: Kraj Vysočina
ikona znalce Ing. Augusta Kocurková
kraj: Moravskoslezský kraj
ikona znalce Ing. Taťána Dytrychová
kraj: Ústecký kraj
ikona znalce Ing. Josef Bláha
kraj: Jihočeský kraj

O katalogu znalců

Projekt katalogu znalců vznikl v roce 2012 a již od svého spuštění obsahuje největší množství informací o znalcích na českém internetu.

Jedná se o vyhledávač soudních znalců a znaleckých ústavů. Údaje o znalcích a znaleckých ústavech se pravidelně aktualizují s údaji uvedenými na seznamu znalců a znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti.

Více o katalogu »

Nově na katalogu znalců

Nová publikace s názvem Znalecké právo

V únoru 2015 vyšla u nakladatelství C.H.Beck zcela nová publikace s názvem Znalecké právo

Prezentace ze semináře Odpovědnost znalců

Dne 3. června 2014 proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář na téma Odpovědnost znalců. Prezentace jednotlivých přednášejících a zvukový záznam ze semináře jsou dostupné zde.