Znalci obor těžba

Hledat
Výsledky vyhledávání: 141 záznamů
GEOtest, a.s.
kraj: Jihomoravský kraj
Green Gas DPB, a.s.
kraj: Moravskoslezský kraj
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
kraj: Jihomoravský kraj
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,Fakulta hornicko-geologická
kraj: Moravskoslezský kraj
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
kraj: Moravskoslezský kraj
ikona znalce Ing. Martin Swiatkowski
kraj: Moravskoslezský kraj
ikona znalce RNDr. Ondřej Jäger
kraj: Hlavní město Praha
ikona znalce Ing. Emil Huml
kraj: Moravskoslezský kraj
ikona znalce RNDr. Vratislav Minol
kraj: Jihomoravský kraj
ikona znalce RNDr. Svatopluk Puda
kraj: Moravskoslezský kraj
ikona znalce RNDr. Josef Večeřa
kraj: Olomoucký kraj
ikona znalce Ing. Robert Vochta, Ph.D.
kraj: Moravskoslezský kraj
ikona znalce Ing. Svaťa Nesit
kraj: Moravskoslezský kraj
ikona znalce RNDr. Dana Herešová
kraj: Hlavní město Praha
ikona znalce Ing. Zdeněk Čížek
kraj: Ústecký kraj
ikona znalce RNDr. Vojtěch Kněžek
kraj: Hlavní město Praha
ikona znalce Dušan Pravňanský
kraj: Moravskoslezský kraj
ikona znalce RNDr. Josef Karvánek
kraj: Jihočeský kraj
ikona znalce Ing. František Fraus, CSc.
kraj: Karlovarský kraj
ikona znalce prof. Ing. Jaroslav Vacek, DrSc.
kraj: Hlavní město Praha

O katalogu znalců

Projekt katalogu znalců vznikl v roce 2012 a již od svého spuštění obsahuje největší množství informací o znalcích na českém internetu.

Jedná se o vyhledávač soudních znalců a znaleckých ústavů. Údaje o znalcích a znaleckých ústavech se pravidelně aktualizují s údaji uvedenými na seznamu znalců a znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti.

Více o katalogu »

Nově na katalogu znalců

Nová publikace s názvem Znalecké právo

V únoru 2015 vyšla u nakladatelství C.H.Beck zcela nová publikace s názvem Znalecké právo

Prezentace ze semináře Odpovědnost znalců

Dne 3. června 2014 proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář na téma Odpovědnost znalců. Prezentace jednotlivých přednášejících a zvukový záznam ze semináře jsou dostupné zde.