Znalci obor technické obory (různé), Hlavní město Praha

Hledat
Výsledky vyhledávání: 7 záznamů
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
kraj: Hlavní město Praha
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
kraj: Hlavní město Praha
Správa uložišť radioaktivních odpadů
kraj: Hlavní město Praha
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
kraj: Hlavní město Praha
Státní zdravotní ústav, p.o.
kraj: Hlavní město Praha
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
kraj: Hlavní město Praha
Znalecký ústav stavební s.r.o.
kraj: Hlavní město Praha

O katalogu znalců

Projekt katalogu znalců vznikl v roce 2012 a již od svého spuštění obsahuje největší množství informací o znalcích na českém internetu.

Jedná se o vyhledávač soudních znalců a znaleckých ústavů. Údaje o znalcích a znaleckých ústavech se pravidelně aktualizují s údaji uvedenými na seznamu znalců a znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti.

Více o katalogu »

Nově na katalogu znalců

Nová publikace s názvem Znalecké právo

V únoru 2015 vyšla u nakladatelství C.H.Beck zcela nová publikace s názvem Znalecké právo

Prezentace ze semináře Odpovědnost znalců

Dne 3. června 2014 proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář na téma Odpovědnost znalců. Prezentace jednotlivých přednášejících a zvukový záznam ze semináře jsou dostupné zde.