Znalci obor spoje

Hledat
Výsledky vyhledávání: 26 záznamů
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě
kraj: Hlavní město Praha
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
kraj: Hlavní město Praha
Svaz českých filatelistů, z. s.
kraj: Hlavní město Praha
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
kraj: Pardubický kraj
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
kraj: region_SK
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
kraj: Moravskoslezský kraj
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
kraj: Jihomoravský kraj
ikona znalce Ing. Jiiří Studihrad
kraj: Jihočeský kraj
ikona znalce Ing. Přemysl Zlobický
kraj: Zlínský kraj
ikona znalce Ing. Aleš Mejzlík
kraj: Jihomoravský kraj
ikona znalce Pavel Pažout
kraj: Středočeský kraj
ikona znalce Ing. Josef Weissenstein
kraj: Pardubický kraj
ikona znalce Pavel Aksamit
kraj: Hlavní město Praha
ikona znalce Ing. Radim Kočí
kraj: Středočeský kraj
ikona znalce Ing. Antonín Sapák
kraj: Jihomoravský kraj
ikona znalce Ing. Mgr. František Beneš, CSc.
kraj: Hlavní město Praha
ikona znalce Ing. Josef Přikryl
kraj: Pardubický kraj
ikona znalce Ing. Doc. Zdeněk Lokaj, Ph.D.
kraj: Hlavní město Praha
ikona znalce Doc. Ing. Miloslav Filka, CSc.
kraj: Jihomoravský kraj
ikona znalce Ing. Vladimír Kryštof
kraj: Jihomoravský kraj

O katalogu znalců

Projekt katalogu znalců vznikl v roce 2012 a již od svého spuštění obsahuje největší množství informací o znalcích na českém internetu.

Jedná se o vyhledávač soudních znalců a znaleckých ústavů. Údaje o znalcích a znaleckých ústavech se pravidelně aktualizují s údaji uvedenými na seznamu znalců a znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti.

Více o katalogu »

Nově na katalogu znalců

Nová publikace s názvem Znalecké právo

V únoru 2015 vyšla u nakladatelství C.H.Beck zcela nová publikace s názvem Znalecké právo

Prezentace ze semináře Odpovědnost znalců

Dne 3. června 2014 proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář na téma Odpovědnost znalců. Prezentace jednotlivých přednášejících a zvukový záznam ze semináře jsou dostupné zde.