Znalci obor školství a kultura, Hlavní město Praha

Hledat
Výsledky vyhledávání: 67 záznamů
Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta
kraj: Hlavní město Praha
Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta
kraj: Hlavní město Praha
Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta
kraj: Hlavní město Praha
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
kraj: Hlavní město Praha
Institut umění - Divadelní ústav
kraj: Hlavní město Praha
Národní galerie v Praze
kraj: Hlavní město Praha
Národní filmový archiv
kraj: Hlavní město Praha
Národní muzeum - Historické muzeum
kraj: Hlavní město Praha
Národní muzeum - České muzeum hudby
kraj: Hlavní město Praha
Národní muzeum - Odbor náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost
kraj: Hlavní město Praha
Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
kraj: Hlavní město Praha
Národní muzeum - Knihovna
kraj: Hlavní město Praha
Národní technické muzeum
kraj: Hlavní město Praha
Národní muzeum - Přírodovědecké muzeum
kraj: Hlavní město Praha
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
kraj: Hlavní město Praha
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
kraj: Hlavní město Praha
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
kraj: Hlavní město Praha
Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.
kraj: Hlavní město Praha
Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o.
kraj: Hlavní město Praha
Židovské muzeum v Praze
kraj: Hlavní město Praha

O katalogu znalců

Projekt katalogu znalců vznikl v roce 2012 a již od svého spuštění obsahuje největší množství informací o znalcích na českém internetu.

Jedná se o vyhledávač soudních znalců a znaleckých ústavů. Údaje o znalcích a znaleckých ústavech se pravidelně aktualizují s údaji uvedenými na seznamu znalců a znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti.

Více o katalogu »

Nově na katalogu znalců

Nová publikace s názvem Znalecké právo

V únoru 2015 vyšla u nakladatelství C.H.Beck zcela nová publikace s názvem Znalecké právo

Prezentace ze semináře Odpovědnost znalců

Dne 3. června 2014 proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář na téma Odpovědnost znalců. Prezentace jednotlivých přednášejících a zvukový záznam ze semináře jsou dostupné zde.