Znalci obor školství a kultura

Hledat
Výsledky vyhledávání: 261 záznamů
Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta
kraj: Hlavní město Praha
Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta
kraj: Hlavní město Praha
Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta
kraj: Hlavní město Praha
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
kraj: Jihomoravský kraj
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
kraj: Hlavní město Praha
Institut umění - Divadelní ústav
kraj: Hlavní město Praha
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
kraj: Jihočeský kraj
Masarykova univerzita Filozofická fakulta
kraj: Jihomoravský kraj
Národní filmový archiv
kraj: Hlavní město Praha
Národní muzeum - České muzeum hudby
kraj: Hlavní město Praha
Národní galerie v Praze
kraj: Hlavní město Praha
Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
kraj: Hlavní město Praha
Národní muzeum - Historické muzeum
kraj: Hlavní město Praha
Národní muzeum - Knihovna
kraj: Hlavní město Praha
Národní technické muzeum
kraj: Hlavní město Praha
Národní muzeum - Přírodovědecké muzeum
kraj: Hlavní město Praha
Národní muzeum - Odbor náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost
kraj: Hlavní město Praha
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
kraj: Hlavní město Praha
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
kraj: Ústecký kraj
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
kraj: Hlavní město Praha

O katalogu znalců

Projekt katalogu znalců vznikl v roce 2012 a již od svého spuštění obsahuje největší množství informací o znalcích na českém internetu.

Jedná se o vyhledávač soudních znalců a znaleckých ústavů. Údaje o znalcích a znaleckých ústavech se pravidelně aktualizují s údaji uvedenými na seznamu znalců a znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti.

Více o katalogu »

Nově na katalogu znalců

Nová publikace s názvem Znalecké právo

V únoru 2015 vyšla u nakladatelství C.H.Beck zcela nová publikace s názvem Znalecké právo

Prezentace ze semináře Odpovědnost znalců

Dne 3. června 2014 proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář na téma Odpovědnost znalců. Prezentace jednotlivých přednášejících a zvukový záznam ze semináře jsou dostupné zde.