Znalci obor ochrana přírody

Hledat
Výsledky vyhledávání: 194 záznamů
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
kraj: Hlavní město Praha
Arbonet, s.r.o.
kraj: Hlavní město Praha
Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav
kraj: Jihočeský kraj
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
kraj: Středočeský kraj
Česká geologická služba
kraj: Hlavní město Praha
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
kraj: Hlavní město Praha
GEOtest, a.s.
kraj: Jihomoravský kraj
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
kraj: Jihočeský kraj
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
kraj: Jihomoravský kraj
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
kraj: Moravskoslezský kraj
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
kraj: Moravskoslezský kraj
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí
kraj: Hlavní město Praha
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
kraj: Středočeský kraj
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
kraj: Hlavní město Praha
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.
kraj: Hlavní město Praha
ikona znalce Ing. Jindřich Šmiták
kraj: Jihomoravský kraj
ikona znalce Ing. Jan Mičán
kraj: Jihomoravský kraj
ikona znalce Ing. Radislav Fikejs
kraj: Středočeský kraj
ikona znalce Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal
kraj: Kraj Vysočina
ikona znalce Ing. Tomáš Socha, DiS.
kraj: Liberecký kraj

O katalogu znalců

Projekt katalogu znalců vznikl v roce 2012 a již od svého spuštění obsahuje největší množství informací o znalcích na českém internetu.

Jedná se o vyhledávač soudních znalců a znaleckých ústavů. Údaje o znalcích a znaleckých ústavech se pravidelně aktualizují s údaji uvedenými na seznamu znalců a znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti.

Více o katalogu »

Nově na katalogu znalců

Nová publikace s názvem Znalecké právo

V únoru 2015 vyšla u nakladatelství C.H.Beck zcela nová publikace s názvem Znalecké právo

Prezentace ze semináře Odpovědnost znalců

Dne 3. června 2014 proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář na téma Odpovědnost znalců. Prezentace jednotlivých přednášejících a zvukový záznam ze semináře jsou dostupné zde.