Znalci obor chemie

Hledat
Výsledky vyhledávání: 96 záznamů
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
kraj: Jihomoravský kraj
Generální ředitelství cel
kraj: Hlavní město Praha
Kriminalistický ústav
kraj: Hlavní město Praha
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
kraj: Jihomoravský kraj
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
kraj: Hlavní město Praha
Státní zdravotní ústav
kraj: Hlavní město Praha
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
kraj: Ústecký kraj
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
kraj: Olomoucký kraj
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
kraj: Hlavní město Praha
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
kraj: Středočeský kraj
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
kraj: Pardubický kraj
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
kraj: Hlavní město Praha
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
kraj: Hlavní město Praha
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i
kraj: Hlavní město Praha
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
kraj: Hlavní město Praha
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská
kraj: Hlavní město Praha
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie
kraj: Hlavní město Praha
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí
kraj: Hlavní město Praha
Vysoká škola chemicko - technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
kraj: Hlavní město Praha
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
kraj: Pardubický kraj

O katalogu znalců

Projekt katalogu znalců vznikl v roce 2012 a již od svého spuštění obsahuje největší množství informací o znalcích na českém internetu.

Jedná se o vyhledávač soudních znalců a znaleckých ústavů. Údaje o znalcích a znaleckých ústavech se pravidelně aktualizují s údaji uvedenými na seznamu znalců a znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti.

Více o katalogu »

Nově na katalogu znalců

Nová publikace s názvem Znalecké právo

V únoru 2015 vyšla u nakladatelství C.H.Beck zcela nová publikace s názvem Znalecké právo

Prezentace ze semináře Odpovědnost znalců

Dne 3. června 2014 proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář na téma Odpovědnost znalců. Prezentace jednotlivých přednášejících a zvukový záznam ze semináře jsou dostupné zde.