Novinky

Nová publikace s názvem Znalecké právo

5. srpna 2015

V únoru 2015 vyšla u nakladatelství C.H.Beck zcela nová publikace s názvem Znalecké právo. Předmětná publikace se zaměřuje nejen na právní úpravu znalecké činnosti obsaženou v zákoně o znalcích a tlumočnících a doprovodných prováděcích předpisech, ale také na vybrané pasáže procesních právních předpisů, které materii znaleckého dokazování upravují do určité míry samostatně. Nedílnou součástí problematiky znaleckého práva je také otázka odpovědnosti za výkon znalecké činnosti, a to ve všech svých možných podobách.

Kniha je doplněna o historický exkurz do legislativní úpravy znalecké činnosti na našem území a také o překlady zahraničních právních úprav regulujících znaleckou činnost v jiných členských státech Evropské unie.

Publikace je určena především znalcům samotným a dále také zájemcům o výkon znalecké činnosti, aplikujícím soudcům, státním zástupcům a advokátům, a v neposlední řadě také zaměstnancům orgánů veřejné moci a studentům právnických fakult. Bez jakýchkoli pochyb ji však využije také laická veřejnost, která se znalci či znaleckými posudky přijde do styku. Publikaci je možno zakoupit zde www.beck.cz/znalecke-pravo.

Prezentace ze semináře Odpovědnost znalců

4. června 2014

Dne 3. června 2014 proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář na téma Odpovědnost znalců. Prezentace jednotlivých přednášejících a zvukový záznam ze semináře jsou dostupné zde.

Navázání další spolupráce

2. března 2014

Dne 1. 3. 2014 navázal katalogznalcu.cz oficiální spolupráci s webovým portálem www.znaleckyportal.cz.

Kontrola znaleckých deníků

5. ledna 2014

Od počátku roku 2014 probíhá kontrola znaleckých deníků znalců a znaleckých ústavů v režimu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Tato právní úprava kontrolu znaleckých deníků výrazně více formalizuje, z čehož je možné dovodit předpoklad, že krajské soudy nestihnou během jednoho kalendářního roku provést kontrolu všech znaleckých deníků.

Nový zákon o soudních znalcích

29. května 2013

Dne 27. 5. 2013 odeslalo Ministerstvo spravedlnosti do meziresortního přípomínkového řízení návrh nového zákona o soudních znalcích.

Ke stažení:
Návrh nového zákona o soudních znalcích
Důvodová zpráva k zákonu o soudních znalcích

Spuštění plné verze Katalogu znalců

1. května 2013

Dne 1. 5. 2013 byla spuštěna úplná verze kataloguznalcu.cz, díky které mohou nyní znalci a znalecké ústavy sdílet na své Kartě znalce mnohem více informací o výkonu své znalecké činnosti.

Spuštění plné verze Katalogu znalců proběhne počátkem roku 2013

6. prosince 2012

Internetové stránky Katalogu znalců byly úspěšně spuštěny ve své základní verzi. Počátkem roku 2013 bude zpřístupněna pro všechny znalce a znalecké ústavy osobní karta, prostřednictvím které bude možné sdílet další údaje o jejich znalecké činnosti, jako je například existence pojištění, přibližná cena znaleckého posudku, doba jeho zhotovení a mnoho dalších údajů.

Všechny tyto informace Vám umožní vybrat přesně toho znalce, který bude odpovídat Vašim potřebám.

Odklad legislativního úkolu

2. prosince 2012

Ministerstvo spravedlnosti zažádalo v srpnu 2012 o odklad legislativního úkolu do konce roku 2012.

Vláda schválila věcný záměr zákona o zapsaných znalcích

2. prosince 2012
  • Usnesením vlády České republiky č. 834 ze dne 16.listopadu 2011 byl schválen Věcný záměr zákona o zapsaných znalcích.
  • Na základě Plánu legislativních prací vlády pro rok 2012 má být paragrafové znění nového zákona předloženo vládě do konce srpna 2012.

Ke stažení: Věcný záměr zákona o zapsaných znalcích

Spuštěny stránky www.katalogznalcu.cz

1. prosince 2012

1. 12. 2012 byly spuštěny stránky Katalogu znalců. Pevně věříme, že se Vám pomocí Katalogu znalců podaří najít toho správného znalce nebo znalecký ústav, a že Vám tyto stránky pomohou se lépe orientovat v problematice znalecké činnosti.